سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه احمدپور – کارشناس ارشد گیاهان دارویی
عبدالرسول ذاکرین –
عبدالحسین ابوطالبی –
محمد رضا صفی زاده –

چکیده:

به منظور بررسی اثر عصاره گیاهان دارویی و گل رس بر فاکتورهای کیفی پس از برداشت پرتقال ناول این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکراربرای هر تیماربه اجرا در آمد. تیمار ها شامل تیمارشاهد (بدون تیمار وضد عفونی، ضد عفونی، زخم زنی بدون قارچ با ضد عفونی، زخم زنی یا قارچ و ضد عفونی کننده) تیمار با گل رس، رزماری با غظلت ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی پی ام و عصاره اسن پد بودند که میوه ها در دو شرایط انبار سرد و معمولی به مدت ۳ ماه نگهداری شدند. فاکتورهای کیفی مورد بررسی شامل میزان چگالی آب میوه ، TSS ،PH بودند. نتایج نشان داد که کلیه خصوصیات کیفی پرتقال در خلال انبارداری دچار تغییر شده ، لیکن میزان این تغییرات بسته به نوع تیمار متفاوت بود . دربین فاکتورهای اندازه گیری شده نوع انباربر نسبت چگالی آب میوه، PH ، TSS تاثیر معنی داری داشت . کیفیت میوه های نگهداری شده در انبار سرد بهتر از انبار معمولی بود .