سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پگاه گرانملک خیلی – دکتری تغذیه طیور و عضو هیئات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهرداد ایرانی – دکتری تغذیه طیور و عضو هیئات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عباسعلی دهپورجویباری – دکتری گیاهشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

در این تحقیق اثر سطوح مختلف عصاره پونه ( Mentha pulegium ) از خانواده Lamiaceae Labiatae بر روی عملکرد جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت . سه سطح عصاره پونه شامل ۱/ ۰ ، ۲/ ۰ ، ۳/ ۰ درصد به جیره اضافه شد و یک گروه به عنوان گروه شاهدفاقد عصاره در نظر گرفته شد نتایج بدست آمده نشان داد که که سطوح مختلف عصاره پونه بر روی افزایش وزن ، بر سرانه خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی تاثیر معنی داری ندارد