سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود پورعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرم
محمد مهدی یعقوبی – استادیار گروه بیوتکنولوژی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته
محمدحسین صالحی سورمقی – استاد دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده:

سالیانه بیشتر از ۱ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به سرطان روده بزرگ شده که در نتیجه آن ۰/۵ میلیون نفر جان میسپارند، همچنین سرطان پروستات دومین عامل مرگهای ناشی از سرطان در مردان است و میزان شیوع آن ۲۵/۳ از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر میباشد. گیاه دارویی خارخسک جهت درمان بیماریهای مختلف از جمله کارسینومای کبد بهکار گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه خارخسک(TT) روی سلولهای سرطانی پروستات و روده بزرگ انسان بوده است. عصاره هیدروالکلی گیاه به روش سوکسله تهیه شد. فعالیت ضد سرطانی (TT) در هشت غلظت متفاوت عصاره به همراه داروی ۵- فلورواوراسیل روی سه رده سلولی HT29 (سرطان روده بزرگ)، LNCap-FGC-10 (سرطان پروستات) و HSkMC (سلول فیبروبلاست) به عنوان سلول کنترل مورد بررسی قرار گرفت. آزمون MTT جهت سنجش میزان سمیت، آزمون BrdU جهت اندازه گیری میزان تکثیر سلولی و آزمون TUNEL جهت برآورد میزان مرگ سلولی آپوپتوز مورد استفاده قرار گرفت. اثر کشندگی عصاره (TT) علیه ردههای سلولی سرطان پروستات و روده بزرگ انسان به ترتیب شاخص( ۳۰۸IC(50 و ۷۱۵۰/۶۸۹μg/ml نشان داد، طول موج جذب در بالاترین غلظت ۰/۰۹۷۶۷ و ۰/۰۱۸nm بهدست آمد و میزان آپوپتوز ناشی از عصاره گیاه در آزمون ۷۴TUNEL و ۴۶% محاسبه شد. یافته های این تحقیق نشان می‌دهد عصاره (TT) دارای اثرات کشندگی، ضد تکثیر سلولی و محرک آپوپتوز است. بر اساس نتایج به دست آمده عصاره این گیاه سمیت کمتری برای سلول های فیبروبلاست نسبت به ردههای سلول سرطانی مورد آزمایش داشته است. پیشنهاد میشود تحقیقات آینده در این زمینه با استفاده از مدل‌های حیوانی پتانسیل ضد سرطانی عصاره (TT) را مورد بررسی قرار دهند.