سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی اسفندی سرافراز – شرکت مهندسی کامپوزیت سازه مقاوم، تهران، ایران

چکیده:

استفاده از میلگردهایNSM) FRPیک روش جدید و مناسب جهت تقویت سازه های بتنی است. در این روش تعدادی شیار بر روی سطح بتن ایجاد شده و این میلگردها در داخل شیارها قرار می گیرند. تحقیقات زیادی در خصوص تقویت خمشی و برشی تیرهای بتنی با استفاده از این اجزا انجام شده است ولی در خصوص تقویت ستون های بتنی تحقیقات چندانی صورت نگرفته و سولات زیادی مطرح است. یکی ازمهمترین پارامترها در استفاده از میلگردهایNSMدر تقویت سازه ها، نحوه مهار انتهای این اجزا در داخل بتن جهت انتقال کامل نیروهای وارده از بتن به این میلگردها می باشد. در این تحقیق میزان طول مهاری مورد نیاز برای میلگرده ایNSM جهت افزایش ظرفیت خمشی ستون های بتنی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این کار سه نمونه ستون بتنی در آزمایشگاه تحت بارگذاری محوری و جانبی قرار گرفته تاثیر مهار میلگردهایNSM در میزان افزایش ظرفیت خمشی و میزان استهلاک انرژی بررسی می گردد. همچنین با مدلسازی عددی حداقل طول مهاری مورد نیاز جهت استفاده از حداکثر ظرفیت میلگردهایNSM تعیین گردیده است.