سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم ملک خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
سیاوش معینی – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
حسن کیامنش – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
نجف هدایت – استادیار دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

هدف از این تحقیق بدست اوردن طول موثر مخزن درتحلیل دینامیکی و اثر آن برتنشهای وارد بربدنه سد بتنی می باشد در تحلیل های انجام شده رفتار بتن سد به ازای تن شهای کششی و فشاری غیرخطی درنظر گرفته شده است برای مدلسازی از هندسه سد کوینا استفاده شده است به منظور تحلیل دینامیکی از اطلاعات شتاب نگاشت کوینا بهره جسته ایم برای مدلسازی از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است طول مخزن در۱۰ حالت بررسی شده ونتایج با هم مقایسه گردیده اند.