سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی رئیس زاده جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا کمالی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

درمواجهه با خاکهای مساله دار دو راه پی شروی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد استفاده از المانهای باربر درخاک و بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی ـ مکانیکی توده خاک با توجه به وضعیت لایه بندی خاک و میزان بار وارده درزیرپی با توجه به تعداد طبقات ساختمان ها حاضر مناسب ترین روشها استفاده از روشهای بهسازی خاک است بنابراین یکی از روشهای بهسازی خاکریز قرارگرفته برروی ریزشمع است خاکریز قرارگرفته برروی ریز شمع خاکریزی است که توسط ریزشمعهای مدفون شده درخاک نرم به منظور کنترل پایداری اولیه و نشست و همچنین نشست تفاضلی خاکریز به ژئوسنتتیک مسلح می گردد دراین تحقیق ابتدا آشنایی مختصری با ریزشمع و سیستم خاکریزهای مسلح شده توسط ژئوسنتتیک قرارگرفته برروی شمع صورت گرفته است.