سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی غلام زاده محمودی – کارشناس ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
ندا شریف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

هر ساله با وقوع سیلاب در هر رودخانه تعداد زیادی از پل ها درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، تخریب می گردنند. یکی از موثرترین عوامل این تخریب ها آبشستگی موضعی اطراف پایه ها در قوس رودخانه می باشد. آبشستگی منجر به خالی شدن زیر پی پایهها و در نتیجه واژگون شدن آنها میشود. یکی از روشهای کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل نصب طوقه محافظ بر روی پایه است. طوقه ها بستر را در مقابل جریانهای گردابی اطراف پایه محافظت می کنند. به منظور بررسی اثر طوقه در کنترل آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه ها ، آزمایش هائی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه و شعاع مرکزی ۲/۸ متر و عرض ۰/۶ متر با ۴/۶۷ =R B از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت. در این تحقیق با قرار دادن یک پایه استوانه ای به قطر ۶ سانتی متر به همراه طوقه های دایره ای با قطر ۱/۵ ، ۲ ، ۲/۵ و ۳ برابر قطر پایه در موقعیت ۶۰ درجه با دبی ۳۲ لیتر بر ثانیه و عمق ثابت ۱۲ سانتی متر پدیده آبشستگی حول پایه ها در حالت آب زلال مورد بررسی قرار گرفت. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی با دانه بندی یکنواخت با D50 = 2mm و ضریب یکنواختی ۱/۳ استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش قطر طوقه میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد بطوریکه نصب یک طوقه با قطر موثرسه برابر قطر پایه روی یک پایه استوانه ای در سطح بستر باعث کاهش آبشستگی موضعی به میزان ۴۶/۸ درصد می گردد.