سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دلنواز – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران-معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدعباس حق پرست – پژوهشگرمرکز تحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در این مقاله نقش عوامل مؤثر در دوام بتن های سبک حاوی لیکا به ویژه عوامل مرتبط با طرح اختلاط مانند نسبت آب به سیمان و مقدارمیکروسیلیس مورد بررسی قرار میگیرد. به این منظور پارامترهای اساسی در طرح اختلاط بتن مانند نسبت آب به سیمان و همچنین درصد میکروسیلیس به عنوان پارامترهای اصلی تعیین گردیدهاند و متغیرهای مقاومت، میزان جذب آب لحظهای و جذب آب موئبنه به عنوان متغیرهای مرتبط با دوام بتن مورد بررسی قرار میگیرند. ۹ طرح اختلاط با نسبتهای آب به سیمان ۰/۳ و ۰/۴ و ۰/۵ و درصد میکروسیلیس صفر، ۷و ۱۰ درصد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از اثر بیشتر نسبت آب به سیمان نسبت به درصد میکروسیلیس در مقاومت و دوام بتن سبک بود