سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان سهرابی اصل – کارشناش ارشد مکانیک، پژوهشکده قوای محرکه دریایی
محمد حسن شجاعی فرد – استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

طراحی سیستم مکش و راهگاههای ورودی و سوپاپها نقش مهمی در بهینه کردن عملکرد موتور دارد. در این تحقیق با استفاده از یک مدل CFD و استفاده از کد AVL-FIRE تاثیر طراحی راهگاههای ورودی هوا در یک حالت تغییر یافته نسبت به مدل پایه، بر میزان آشفتگی جریان درون محفظه احتراق و مشخصههای احتراقی، بر روی سیکل عملکردی موتور دیزل OM- محفظه احتراق و مشخصههای احتراقی، بر روی سیکل عملکردی موتور دیزل ۴۵۷ بررسی میشود. شبیه سازی موتور به صورت سیکل باز شامل مراحل مکش، تراکم و احتراق (تا لحظه باز شدن سوپاپ دود) انجام میشود. نتایج بدست آمده از شبیه سازی حالت پایه موتور با نتایج آزمایشگاهی صحه گذاری شده تا امکان اعتماد به سایر نتایج، برای بحث و مقایسه فراهم گردد. شبیه سازیهای انجام شده بر روی تاثیر هندسه راهگاههای ورودی نشانگر این مطلب است که بهینه سازی هندسه راهگاههای ورودی هوا میتواند نقش بسیار کلیدی در کارایی موتور و سطح آلایندههای آن داشته باشد.