سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور قلعه نوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین گلکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

بارها مشاهده شده است که در ساختمان های اسکلت فلزی موجود بنا بهدلایل مختلف ا زجمله حذف تعدادی بادبند در طبقات باعث به وجود آمدن طبقه نرم در ساختمان گشته که با توجه به زلزله های اخیر و اهمیت در نظر گرفتن این موضوع و تاکید آن در آیین نامه ۲۸۰۰ براین شد که اثر طبقه نرم در عملکرد یک ساختمان مورد توجه قرارگیرد دراین بررسی به اثر طبقه نرم در عملکرد سازه به روش طیف ظرفیت پرداخته شده است بدین منظور سه نمونه ساختمان با تعداد طبقات ۴-۸-۱۲ انتخاب و با استفاده از آیین نامه ۲۸۰۰ طراحی شدند. سپس طبقه نرم در طبقات مختلف تشکیل داده شده و ساختمان ها تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی قرارگرفته و با استفاده از روش طیف ظرفیت نقطه عملکرد بدست آمده و جابجایی نسبی ساختمان ها و مفاصل ایجاد شده در نقطه عملکرد مورد بررسی قرارگرفتند.