سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سنایی راد – استادیار دانشگاه اراک
محسن حافظی زاده – کارشناس ارشد خاک وپی،دانشگاه اراک

چکیده:

تعیین تاثیر وجود شیب در مجاورت شالوده ها بر ظرفیت باربری آن با توجه به لزوم گسترش شهرسازی در نواحی کوهپایه ها ودر دامنه ها ومحدودیت زمین های هموار ومناسب در نواحی کوهستانی از جمله مسائل مهم ژئوتکنیک است که از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار اجزای محدودversion8.2) Plaxis تلاش شده است که تاثیر پارامترهای مختلف موثر از جمله اثر زاویه شیب ?) نسبت پارامتری فاصله پی از شیب به عرض پی(D/B و نسبت پارامتری ارتفاع شیب به عرض پی (H/B و نیز اثر چسبندگی C) را مورد بررسی قرارگیرد و با تغییرات بر روی این پارامترها ظرفیت باربری نهایی شالوده تعیین می شود . در آخر نتایج بدست آمده با نتایجNathan Ross Lyle) از دانشگاه کوئینزلند استرالیا که با نرم افزارFLAC) انجام داده مقایسه ای صورت خواهد گرفت.