سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته نیک زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید حسین یعصوبی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هنگامی که امواج آب از نواحی عمیق به نواحی کم عمق دریا میرسند، سرانجام در نزدیک ساحل دچار شکست می شوند. وقتی امواج در طول ساحل می شکنند، جریانهایی تولید می کنند که هم در جهت طول ساحل و هم در جهت رو به دریا حرکت می کنند. یکی از جریانهایی که به سمت دریا حرکت میکنند را جریان شکافی می نامند. جریانهای شکافی، جریانهای باریک و با سرعت زیاد هستند که از ناحیه خط ساحلی به سمت دریا گسترش می یابند. این جریانها در بیشتر سواحل بخصوص در سواحل پشته- شکاف مانند شکل می گیرند. [ ۱] در این مقاله با مدل کردن بخشی از ساحل دریای خزر با مقیاس ۱:۵۰ بصورت ساحل ماسه ای پشته- شکاف در شیبهای ۱:۳۰، ۱:۴۰، ۱:۵۰، ۱:۶۰ و ۱:۷۰ اثر تغییر شیب بر این جریان مورد بررسی قرار گرفت. و مشخص گشت که با کاهش شیب جریانهای قویتری ایجاد شده و بالطبع سرعت جریان افزایش یافته است.