سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسعید منجم – دکتری عمران راه و ترابری
میلاد طاری بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری

چکیده:

با توسعه روزافزون استفاده از روسازی های بلوکی بتنی در سرتاسر جهان شکل ها و الگوهای متنوع و متفاوتی برای نصب بلوکهای بتنی به وجود آمده است که این امر باهدف بهبود قابلیتهای مکانیک رویه ها و همچنین افزایش دوام و پایداری آنها صورت گرفته است دراین مقاله اثر شکل و الگوی چیدمان بلوک ها بررفتارهای سازه ای روسازی های بلوکی بتنی از قبیل مکانیزم انتقال بار بین بلوک ها مدول گسیختگی بلوکهای بتنی، و نیز تغییر مکان رویه بلوکی به منظوردستیابی به بهترین وضعیت عملکرد آنها مورد بررسی قرارگرفته اند.