سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد صحبت زاده – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی
سعید میرزانژاد – گروه فیزیک دانشگاه بابلسر- مازندران
مولود باقری – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی
معصومه فرهادی – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی

چکیده:

در این پژوهش به تولید جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری از روش تخلیه سد دی الکتریک بات شکل موج سینوسی پالسی و دندانه اره ای در فرکانس یکسان ۱۱ کیلوهرتز پرداختیم. جهن شناسایی پلاسما به شدت سنجی طولی و عرضی پرداختیم و مشخصات الکتریکی پلاسما یعنی ولتاژ و جریان را اندازه گرفتیم . برای شناسایی شعله پلاسمای سرد از طیف سنجی گسیل نوری استفاده کردیم. هم چنین به بررسی ولتاژ شکست و مقایسه vpp هر یک از سه شکل موج در ولتاژ شکست گاز پرداختیم.