سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گره زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
محمد نقوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
حسین اصلی – کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش فراوری
بهمن بهلولی – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه تاثیر فضای حفاری شده محدوده ای در اطراف فضای زیرزمینی است که در اثر حفاری توزیع تنشهای اولیه موجود در آن به هم می خورد بعبارتی در این منطقه نسبت تنشهای القایی به تنشهای برجا بزرگتر از یک است آگاهی از منطقه تاثیر فضای زیرزمینی به دلیل امکان تاثیر بر سازه های مجاور و تعیین پایداری خود فضا یکی از مهمترین مسایل به هنگام طراحی است و یک مهندس تونل باید اطلاعات کافی در مورد منطقه تاثیر فضای حفر شده داشته باشد. بسیاری از حفاری های زیرزمینی شکلی غیردایروی دارند از این رو در این مقاله علاوه بر تاثیر نسبت تنشهای افقی به قائم K تاثیر شکل فضای زیرزمینی نیز بر منطقه تاثیر فضایحفاری مورد بررسی قرار گرفته است.