سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیل زارع مطلق – عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی ذخایر منطقه شاهکوه نهبندان و روشهای متداول جهت استخراج آنها بیان گردیده است. سپس ضمن توجه در انتخاب شیوه استخراج معادن سنگ ساختمانی « شناخت کانیها و بافت سنگ » به عوامل ساختاری طبیعی، سعی شده تاثیر مثبت مولفه تعیین جهت » منطقه، به طور تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. نهایتا بر اساس آمار، اطلاعات و بررسیهای مختلف انجام شده مواردی نظیر جهت طراحی شیوه « تعیین فاصله و ارتفاع بهینه جهت حفر چالهای موازی و استفاده از کتراک » و « بهینه برش سنگ توسط سیم برش الماسه استخراج مناسبتر برای ذخایر منطقه معرفی میگردند.