سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مانا جانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالحسین بغلانی – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

درتحقیق پیش رو اثرشرایط مرزی دوردست برنتایج تحلیل مخزن سد تحت بارهای دینامیکی زلزله مورد بررسی قرارگرفته است جهت تحلیل ازروش اجزای محدود و شرایط مرزی سامرفلد شاران و ماییتی استفاده و نتایج حاصلبا یکدیگر مقایسه گردیده اس حل معادلات دیفرانسیلی وابسته به زمان با استفاده از روش انتگرال گیری عددی نیومارک انجام شده است درانتها برای تایید نتایج حاصل مثالهای عددی ارایه شده که به مقایسه میان اثرشرایط مرزی نامبرده می پردازد.