سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد قلم باز – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
رضا نوری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت
محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی
محمد شاهمیری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین تحقیق اثر هم زدن مکانیکیدر سه شرایط مختلف برساختار انجماد آلیاژAl-20%Siبررسی شده است بررسی ساختارهای حاصل از هم زدن مکانیکی نشان داد که افزایش سرعت هم زدن سبب کاهش اندازه ذرات و نسبت طول به عرض آنها می شود زمان بهینه هم زدن مکانیکی ۱۰ دقیقه بدست آمده است همچنین ساختارهای نمونه های هم زده شده از دمای ۶۳۵ درجه بصرت همدما درمقایسه نمونه هم زده شده از بالای حد مایع Aspect Ratio بیشتری داشته و دراین نمونه ها ذرات سیلیسیم اولیه از توزیع مناسبی برخوردار نیستند هم چنین هم زدن مکانیکی از بالای حد مایع تا نزدیک دمای انجماد سبب افزایش اندازه سیلیسیم اولیه نسبت به حالت مرجع م یشود.