سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارش موهبت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمود مشعل – استادیار دانشگاه تهران
نجف هدایت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

افزایش سریع جمعیت در دنیا و نیاز روزافزون بشر به فراورده های کشاورزی دامی و منابع انرژی موجب شده است که تا حد امکان از هرقطره آب استفاده صحیح و بهره برداری کامل به عمل آید با توجه به وسعت اراضی مستعد کشاورزی درکشور ایران به دلیل کمبود آب و آشنا نبودن کشاورزان به روش بهره برداری صحیح از آن باید برای رسیدن به شرایط مصرف بهینه گام های بلندی برداشته شود سدهای خاکی با توجه به دسترسی آسان و کم هزینه مصالح آنها همواره به عنوان یکی از گزینه های اصلی دراین خصوص مطرح می باشند از مسائل مهم در طراحی سدهای خاکی تشخیص صحیح براورد میزان آب عبوری از بدنه وپی آنها می باشد شبیه سازی صحیح عوامل موثر در طراحی نشت از بدنه این گونه سدها م یتواند در افزایش دقت مدل سهم بسزایی داشته با شد تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شبیه سازی عددی فیلتر و زهکش در طراحی نشت بدنه سدهای خاکی با استفاده ازنرم افزار seep/w و صحت سنجی نتایج آن می پردازد.