سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارش موهبت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمود مشعل – استادیار دانشگاه تهران
نجف هدایت – عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

افزایش سریع جمعیت در دنیا و نیاز روزافزون بشر به فراورده های کشاورزی دامی و منابع انرژی موجب شده است که تا حد امکان از هر قطره آب استفاده صحیح و بهره برداری کامل به عمل آید با توجه به وسعت اراضی مستعد کشاورزی در کشور ایران به دلیل کمبود آب و اشنا نبودن کشاورزان به روش بهره برداری صحیح از آن باید برای رسیدن به شرایط مصرف بهینه گامهای بلندی برداشته شود سدهای خاکی با توجه به دسترسی آسان و کم هزینه مصالح آنها همواره به عنوان یکی از گزینه های اصلی دراین خصوص مطرح می باشند. از مسائل مهم درطراحی سدهای خاکی تشخیص صحیح برآورد میزان آب عبوری از بدنه و پی انها می باشد شبیه سازی صحیح عوامل موثر در طراحی نشت از بدنه این گونه سدها می توانددر افزایش دقت مدل سهم بسزایی داشته باشد در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شبیه سازی عدد فیلتر و زهکش در طراحی نشت بدنه سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار Seep/w و صحت سنجی نتایج آن می پردازد.