سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مستعار – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی
مسعود اولی پور – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
محسن غفاری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

بررسی تاثیر میکروسیلیس برروی خصوصیات مهندسی خاک رس تثبیت شده با آهک که درمعرض یخ زدن و ذو ب شدن متوالی قرار میگیرند هدف این تحقیق می باشد بدین منظور به خاک تثبیت شده با ۷% آهک، درصدهای ۰% ، ۱% و ۳% و ۵% میکروسیلیس به مخلوط اضافه شده با استفاده از چکش و قالب ویژه ای در رطوبت بهینه متراکم می شود نمونه ها به مدت ۲۸ روز عمل اوری شده سپس از قالب خارج شده و تحت ۱۲ سیکل یخ و ذوب شدن متوالی قرار میگیرند آزمایشهای مقاومت فشاری محدود نشده و تحکیم قبل و بعد از سیکل های یخبندان برروی نمونه های ساخته شده از مخلوط انجام می شود و نتایج حاصله با هم مقایسه می شوند نتایج به دست آمده از این آزمایشات حاکی از افزایش مقاومت نمونه ها در برابر یخ زدن و ذوب شدن براثر افزودن میکروسیلیس بوده است.