سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جواهری تفتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مهدی باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

در این مقاله به بررسی سیمان پرتودهی شده با الکترون پرداخته شده است . روش کار بدین صورت است که سیمان در دزهای مختلف پرتودهی می شود و سپس با این سیمان بتن تولید می شود و با بتن پرتودهی نشده از لحاظ مقاومت فشاری مقایسه می گردد . نتیجه بدست آمده نشان می دهد که تقریبا تا دز معینی مقاومت فشاری افزایش قابل توجهی پیدا می کند و سپس مقاومت کاهش می یابد که افزایش مقاومت را می توان برای سازه هایی که نیاز به مقاومت بیشتر دارند و کاهش مقاومت را برای سازه های مورد استفاده در ساختمانهای نیروگاههای اتمی یا ساختمانهایی که به هر نحوی تحت اثر پرتوهای الکترون قرار می گیرد مدنظر قرار داد تا تقویت گردند .