سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا علیجانی شیروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

این مطالعه نتایج آزمایشگاهی برای استفاده از سیمان پرتلند آهکی را در اصلاح و تثبیت خاک نشان می دهد. سیمان به عنوان شاخص تثبیت به صورت ۲/۵و۵و۷/۵ درصد وزن خشک خاک اضافه می شود. در این مقاله ابتدا مشخصات تراکمی خاک تثبیت شده با سیمان را شرح داده و سپس آزمایش های آزمایشگاهی برای تعییننرخ خشکی و مقاومت فشاری محصور نشده بر روی نمونه های استوانه ای استاندارد برای هر درصد سیمان به طور جداگانه به انجام می رسد. نتایج نشان می دهد که سیمان باعث افزایشγdmaxو کاهشωopt شده، هم چنین نتایج از بهبود قابل توجه در افزایش مقاومت فشاری محصور نشده و مدول الاستیسیته حکایت دارد