سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمان صدقی – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، قزوی
ناصر حمیدنژاد – کارشناس ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
نسترن ریاحی نوری – دکتری مهندسی مواد ، گروه مواد غیر فلزی، پژوهشکده شیمی و مواد، پژوهشگا
بیژن بابایی نژاد – مدیر کارخانه مقره سازی ایران

چکیده:

مقره های پرسلانی بطور گسترده ای در سیستم های انتقال و توزیع نیرو مورد استفاده قرار می گیرند . از خصوصیات مهم این مقره ها، مقاومت مکانیکی زیاد، تخلخل و جذب آب بسیار پایین می باشد. بطورکلی مقره های پرسلانی از فلدسپات، کائولن و پرکننده تشکیل شده اند. یک راهکار مناسب جهت دستیابی به خواص بهتر در مقره های پرسلانی، جایگزینی آلومینا به جای سیلیس می باشد. با افزایش آلومینا میزان فاز مولایت که تاثیر بسزایی در خواص فیزیکی دارد افزایش یافته و ذرات حل نشده کوارتز که عامل اصلی ایجاد میکروترک در بدنه و کاهش خواص الکتریکی هستند، کاهش م ییابد. در تحقیق حاضر ۴ فرمول با درصدهای مختلف ۳۰-۰% -آلومینا ساخته شد و در کوره تونلی صنعتی و دمای ۱۳۰۰oC سینتر گردید و آزمون های دانسیته، استحکام خمشی و الکتریکی و آنالیز ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند در صورت استفاده اط۲۰%الومینامیتوان به استحکام الکتریکی۲۱/۹۷kv ،درصدتخلخل ۰/۰۸% واستحکام خمشی ۱۲۲۰Kg/cm2 دست یافت .