سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نازنین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه بین المللی قزوین
زهرا منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

درفضای رقابتی کنونی نوآوری و کارآفرینی درسازمان های پیشرو به عنوان عاملی اساسی دررشد آنها مورد توجه قرارگرفته است درسالهای اخیر کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی به مساله ای مهم برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و پژوهشهای بسیاری برای ایجاد بستر مناسب کارافرینی درسازمان ها صورت گرفته است ازنتایج تحقیقات چنین برمی اید که عوامل ضدانگیزشی ازمهمترین چالشهای موجود درمسیرکارافرینی است که کنترل آن دراختیارسازمان ها می باشد درحالیکه امکان تسلط کافی برشرایط محیطی و قوانین وجود ندارد دراین پژوهش سیستم پاداش به عنوان یکی ازعوامل مهم اثرگذار برانگیزش بررسی شده و با تحلیل اثرمتقابل این متغیر با روند توسعه کارآفرینی سیستم های نادرست پاداش دهی به دلیل ناعادلانه بودن و ایجاد تاخیر درپرداخت به ایده ها به عنوان یک عامل ضدانگیزشی و مانع رشد فضای کارافرینانه درسازمان شناسایی شدند