سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم کته شمشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،
مهوش خدابنده – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
فاطمه اطیابی – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات دارویی، بخش نانوتکنولوژی

چکیده:

ترانسفرزوم ها وزیکول های لیپیدی فوق العاده تغییر شکل پذیر هستند که به دلیل خصوصیات الاستومکانیکی فوق العاده خود قادرند از منافذی بسیار کوچک تر از اندازه خودشان عبور کنند. مولکول های بزرگ مانند پلی پپتیدها و پروتئین ها معمولا با تزریق وارد بدن می شوند. طراحی حامل های دارویی مناسب جهت تجویز غیر تزریقی آنها با مشکلات فراوانی همراه بوده است. در این مطالعه یک سیستم نوین دارورسانی با استفاده از ترانسفرزوم ها جهت تجویز سیستمیک هورمون رشد از طریق پوست طراحی شد. در افرادی که توانایی ترشح هورمون رشد را از دست می دهند روند پیر شدن تسریع می‌گردد و مهم ترین اثرات پیری در پوست به صورت کاهش تولید پروتئین های کلاژن والاستین، چروکیدگی پوست، توزیع ملا تونین در پوست و ایجاد لکه های قهوه ای، کاهش غده های چربی و عرق می‌باشد. بنابراین استفاده از هورمون رشد جهت از بین بردن اثرات پیری لازم به نظرمی رسد.برای ساخت ترانسفرزوم ها مخلوطی از فسفولیپیدها مانند لیستین سویا و سورفاکتانت‌ها مانند سدیم داکسی کولات و سدیم لوریل سولفات استفاده شد. لیپید به عنوان عامل پایدارکننده و سورفاکتانت به عنوان عامل ناپایدار کننده عمل می‌کند و ترکیب بهینه این دو موجب انعطاف پذیری غشاء ترانسفرزوم می شود. برای تنظیم ابعاد ذرات در حد نانو، ترانسفرزوم ها تحت تاثیر سیستم های سونیکاسیون پروب(prob sonication) و حمام سونیکاسیون (Bath sonication) قرار گرفتند در هر دو حالت با در نظر گرفتن پارامتر زمانبرحسب دقیقه( ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۵) فعالیت بیولوژیک هورمون رشد با تست الایزا بررسی شد.نتایج کاهش اولیه ای در فعالیت بیولوژیک هورمون رشد را درهر دو حالت در زمان ۵ دقیقه نشان دادند و این کاهش تقریبا تا پایان زمان ۲۰ دقیقه ثابت می ماند . این کاهش فعالیت بیولوژیک احتمالا به دلائل تغییر ساختار ، شکسته شدن (degreagate) و تجمع (agreagate) بوجود آمده است.جهت بررسی این موضوع که پروتئین شکسته شده یا تجمع یافته و یا تغییر ساختار داده‌اند، نمونه‌ها بر روی ژل SDS قرار گرفت و نتایج ژل SDS نشان داد که پروتئین‌ها تجمع نیافته و شکسته نشده‌اند و احتمالا تغییر ساختاری باعث کاهش فعالیت بیولوژیک پروتئین شده است. کاهش فعالیت بیولوژیک در روش حمام سونیکاسیون ۵۷/۴% و سونیکاسیون پروب ۷۹/۴% است.جهت اندازه گیری ابعاد ذره از سیستم zeta sizer Malvern استفاده شد. اندازه ذرات در محدوده ۱۰۰ تا ۳۰۰ نانومتر اندازه گیری شد.