سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حمزه امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
سرور عارفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، باشگاه پژهشگ

چکیده:

تأثیر غلظت های مختلف مس بر محتوای کلروفیل و محتوای پرولین و پارامترهای رشد مانند، طول ساقه و ریشه گیاه ماش رقم گوهر در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و ۴ تیمار (۱/۵،۱،۰/۵،۰ میلی مولار) سولفات مس مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که تیمار مس باعث کاهش کلروفیل و پارامترهای رشد و افزایش محتوای پرولین در گیاهان تحت تنش در مقایسه با گیاه شاهد می شود .