سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همت رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت نفت، اهواز
بهرام هاشمی شهرکی – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعت نفت، اهواز
مسعود نعمت اللهی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه، شرکت پالایش نفت آبادان، آبادان

چکیده:

در دهه های گذشته با استفاده از بعضی از سورفاکتنت ها توانسته اند تا حد زیادی از تبخیر آب برکه ها در قاره های آفریقا و استرالیا بکاهند. بر این اساس و با الگو برداری از این روش ما بر آن شدیم تا امکان استفاده از سورفاکتنت هارا در کاهش تلفات تبخیری بنزین مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار، سه نوع سورفاکتنت آنیونی، کاتیونی و غیر یونی (به ترتیب: سدیم دو دسیل سولفات، ستیل تری متیل آمونیوم بروماید و تریتون ایکس ۱۰۰ ) تهیه و در غلظت هایمختلف، در بنزین حل گردید. سپس افت وزن محلولهای حاصل در زمان های متعدد اندازه گیری شد و با میزان تبخیرشده از بنزینِ خالص در همان بازه های زمانی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که در هیچ یک از محلول ها، کاهش چشم گیری در تبخیر بنزین حاصل نمی شود. سپس برای بررسی علت این امر، میزان فعالیت سورفاکتنت ها در بنزین، ازطریق اندازه گیری کشش سطحی بنزین در غلظت های مختلف سورفاکتنت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایشات نشان داد که این نوع سورفاکتنت ها دارای فعالیت سطحی مناسبی در بنزین نمی باشند و در نتیجه نمی توانند با تشکیل یک لایه مولکولی در سطح آزاد بنزین، از تبخیر بیش از حد آن بکاهند