سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش یوسفی کبریان – استادیار گروه عمران – محیط زیست، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مریم تقی زاده خلیلی –
غلامرضا درویشی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سن محل دفن زباله بر ویژگی های شیرابه تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. کمیت و کیفیت شیرابه با گذشت زمان به شدت تغییر می یابد و تحت تاثیر فاکتورهایی مثل ترکیب زباله، اکسیژن در دسترس و سن محل دفن است. شیرابه تولید شده در مراکز دفن زباله شهری شامل مقادیر عظیمی از آلودگی است. غلظت مواد موجود در شیرابه به ترکیب مواد زائد جامد و فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی که در داخل مراکز دفن رخ می دهد، وابسته است و با پیشرفت تجزیه زباله غلظت مواد موجود در شیرابه کاهش می یابد. میزان تغییرات تجزیه پذیری بیولوژیکی شیرابه با تعیین نسبت BOD/COD بررسی گردید. با توجه به آزمایش های انجام شده بر روی شیرابه محل های مختلف دفن زباله، مشاهده گردید که کمیت، کیفیت و تجزیه پذیری شیرابه در محل دفن زباله تحت تاثیر سن محل دفن بوده و با گذشت زمان کاهش می یابد