سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروانه راهداری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
سید میثم حسینی – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی
شاهرخ توکلی – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

به طور تقریبی ۳۰% از اراضی کشور (بالغ بر ۷/۱ میلیون هکتار ) تحت تأثیر شوری قرار دارد و یکی از مهم‌ترین روش‌ها جهت افزایش عملکرد الکتریک در زمین‌های شور مناطق خشک جهان ، استفاده از گیاهان مقاوم به شوری از جمله گیاهان دارویی خرفه می‌باشد. سیاه خرفه دارای خواص دارویی فراوانی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به قطع کننده چرک، تسکین دهنده ضعف راه، کرده دمیده و خرد کننده سنگ مثانه شرکت. از یکی تحمل گیاهان نسبت تنش‌های محیطی به ویژه در مرحله جوانه زنی عامل بسیار مهمی در انتخاب آن‌ها برای کشت تحت شرایط مختلف محیطی است . به همین منظور و جهت بررسی عکس‌العمل‌های بذرهای گیاه خرفه (Portulaca oleracea L. ) نسبت شوری در مرحله جوانه زنی، آزمایشی در قالب طرح تصادفی با چهار تکرار و تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی صورت پذیرفت. تنش شوری در پنج سطح از طریق کلرید سدیم ما شاکی سطح شامل شاهد (آب مقطر) ، سطح ۵۰ میلی مول ، ۱۰۰ میلی مول ، ۱۵۰ میلی مول و ۲۰۰ میلی مول می‌باشد. جوانه زنی این نظرها تحت شرایط روشنایی و تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصل نشان دهنده این موضوع بود که بعضی‌ها تحت شرایط روشنایی عمل جوانه زنی را بهتر انجام دادند که بیانگر نقش مؤثر نور در جوانه زنی بذرهاست. البته با افزایش سطح شوری میزان جوانه زنی کاهش یافته بود که کمترین میزان جوانه زنی در صد ۲۰۰ میلی مول و بالاترین جوانه زنی نیست در صد شاهد مشاهده شد که تلف معنی‌داری را در سطح آماری ۰٫۰۱ نشان داده بودند.