سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا شیخ – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور
حسین مروج – دانشیار دانشگاه تهران
محمود شیوازاد – استاد دانشگاه تهران
آرمین توحیدی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی بلدرچین های ژاپنی، با هدف بدست آوردن سطحی از انرژی و پروتئین که بهترین عملکرد تولیدی را در بر داشته باشد، آزمایشی در ایستگاه دامپروری دانشگاه تهران-پردیس کرج، در آبان ماه سال ۸۹ انجام شد. در این آزمایش ۹۶۰ بلدرچین ژاپنی از سن ۵ روزگی تا سن ۳۸ روزگی در قفس و بر روی بستر پرورش داده شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل (۳×۲) در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار و ۴۰ پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح انرژی قابل سوخت وساز (۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ کیلوکالری بر کیلوگرم) و سه سطح پروتئین خام (۲۳، ۲۴ و ۲۵ درصد) بودند. بین سطوح انرژی و پروتئین اثر متقابل وجود نداشت (۰۵/۰ p> ). خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی، تحت تاثیر سطوح انرژی قابل سوخت وساز و پروتئین جیره ها قرار نگرفتند (۰۵/۰ p> ). افزایش انرژی قابل سوخت و ساز جیره میزان افزایش وزن روزانه را افزایش داد (۰۱/۰ p< ). همچنین پروتئین خام جیره بر روی افزایش وزن روزانه تاثیر معنی داری داشت به طوری که با افزایش سطح پروتئین خام جیره از ۲۳ به ۲۵ درصد افزایش وزن روزانه، کاهش پیدا کرد (۰۵/۰ p< ).