سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رمضانی ملک رودی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
ایرج بنیادی – کارشناس جهاد کشاورزی گیلان
مسعود محمد صالحی – کارشناس جهاد کشاورزی گیلان
مسعود الماسی – کارشناس جهاد کشاورزی گیلان

چکیده:

باغات زیتون مناطق مختلف رودبار در اثر سرمای دهه اول فروردین سال جاری( ۸۸ ) در مراحل رشد زایشی دچار خسارت شدند. به منظور بررسی واکنش ارقام به درجه حرارتهای پایین(سرمای بهاره) ، مطالعه اثر سرمای بهاره و تغییرات جوی بر خصوصیات گل و مراحل رشد آن و همچنین تشکیل و رشد میوه ارقام زیتون در بهار سال ۸۸ انجام گرفت. در این مطالعه در مناطق مختلف شهرستان ۱۰ رقم زیتون در باغات چگینی، پرشیا، اتکا، باغ مادری علی آباد و همچنین باغ کلکسیون ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی مراحل رشد گل و میوه، به طور ۲ هفته در میان از زمان شروع گلدهی تا مرحله سخت شدن هسته ارقام باغات مورد بازدید و اثر سرمای بهاره بر روی گل آذین، ریزش گل، درصد گلهای کامل و ناقص ،تشکیل میوه، درصد میوه های شات بری و درصد ریزش میوه بررسی و ارزیابی شد. نتایج این بررسی نشان داد در اثر سرمای بهاره گلها سیاه رنگ و یا کمی تیره شدند و همچنین درصد میوه های شات بری ارقام روغنی محلی ،زرد و ماری افزایش یافت. سرمای بهاره نیز تاثیر معنی داری بر افزابش درصد ریزش میوه ارقام روغنی محلی داشت ،بعلاوه در بعضی از باغات جوانه های رویشی ارقام بویژه زرد و روغنی محلی خشکیده شدند. کاهش فعالیت های فتوسنتزی و اختلال فعالیت های فنولوژی به علت تغییرات آب و هوایی از دلایل این پدیده های غیر طبیعی می باشد که نتیجه آن کاهش عملکرد درختانی است که تحت تاثیر این شرایط نامناسب جوی قرار گرفتند.