سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسن مالکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

امروزه، تکنیک های جوشکاری به طور گسترده به منظور ساخت وتعمیر سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند. ایجاد تنش پسماند در اثر جوشکاری امری اجتناب ناپذیر است و اثرات آنها بر سازه های جوشی را نمی توان نادیده گرفت . در این تحقیق، آنالیز المان محدود تنش پسماند در جوش لب به لب وصله مربعی شکل، با استفاده از نرم افزارANSYS مورد بررسی قرار گرفته است و اثر تغییر سرعت جوشکاری بر این تنش ها بررسی شده است . این آنالیز، شبیه سازی منبع حرارتی متحرک جوشکاری، خواص حرارتی و فیزیکی وابسته به دما و انتقال حرارت گذرا را در بر میگیرد. شبیه سازی فرآیند جوشکاری با استفاده از آنالیز کوپله متوالی حرارتی- مکانیکی صورت گرفته و به منظور شبیه سازی تولید المان های جوش، از تکنیک تولد و مرگ المان استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که هر چه سرعت جوشکاری بیشتر باشد، مقدار تنش های پسماند کوچکتر خواهد بود.