سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هنگامه کاظمی جلیسه – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زهره سادات ریاضی راد – استادیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

از حدود ۷۰ سال پیش نیاز به مقاومت احساس شده است و تاکنون روش های متعددی اعم از روش های غیر مخرب و نیمه مخرب به منظور تخمین مقاومت بتن در سازه ابداع گردیده است . در انتخاب روش مناسب در ارزیابی مقاومت فشاری بتن سخت شده پارامتر های زیادی می توانند تاثیر گذار باشد که از بین آنها می توان به نوع روش ،دقت ، هزینه و زمان انجام آزمایش اشاره نمود. مقاومت فشاری یکی از مهمترین مشخصه های بتن سخت شده می باشد ولی ارزیابی کمی و کیفی اعضای سازه ای بتن آرمه ار طریق تعیین مقاومت بتن با انجام آزمایش بر روی نمونه های استاندارد انجام می پذیرد. توسط آزمایش غیر مخرب می توان مقاومت عضو سازه ای و تغییرات در خواص مصالح را نسبت به زمان با تکرار آزمایش ها بر روی عضو بدون بر جا گذاردن اثز تخریب در سازه بدست آورد بهترین روش ، روش اولتراسونیک است.در این روش سرعت امواج به عنوان روش غیر مخر ب برای ارزیابی مقاومت بتن سخت شده مورد بررسی قرار می گیرد و سرعت برشی در بتن محاسبه می شود.