سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا دریس – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش اثر سرعت آسیاکاری بر سیستم احتراقیAl/ZrO2/H3BO3مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مواد خام اولیه با نسبتهای استوکیومتری مشخص و نسبت گلوله به پودر ۱:۱۰ با سرعتهای ۲۰۰ ۵۰ و ۴۵۰ دور بر دقیقه تحت عملیات آسیاکاری قرار گرفت. برای بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری برروی دمای شروع احتراق، آنالیز حرارتی افتراقیDSC)با نرخ گرمایش ۴۰°C/min انجام شد. نتایج نشان داد که به طور کلی با افزایش سرعت آسیاکاری مکان پیک- های گرمازا جابجا میشود. این امر حاکی از تأمین شدن بخشی از انرژی فعال سازی اولیه طی فرایند فعال سازی مکانیکی است. به منظور بررسی فازهای تشکیل شده، آنالیز فازیXRD بر روی نمونهها انجام شد و نتایج نشان داد که کامپوزیتAl2O3-ZrB2 پس از گرمایش در گرماسنج تشکیل شده و با افزایش سرعت آسیاکاری خلوص محصولات و راندمان (میزان پیشرفت) واکنش افزایش مییابد.