سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فرهادی – مهندسی عمران – دانشگاه تربیت معلم تهران
سید محمد علی جلالی چمنی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی – دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه تربیت معل

چکیده:

در این پژوهش بررسی اندکی تفصیل سرباره‌های مختلف بر میزان ضریب فشار فعال خاک در دیوارهای میکروسکوپی شده و همچنین ارزیابی عملکرد، پایداری و نحوه توزیع نیروی کششی در مسلح کننده‌ها با روش اجزای محدود پرداخته شده است. در این مطالعه از پارامترهای فیزیکی، مقاومتی و تغییر شکل پذیری زیر سطحی ،خاک یک پروژه گود برداری شده واقع در شهر تهران با خاک غیرهموژن که به روش دیوار میخکوبی شده پایدار سازی شده است استفاده شده است .نتایج نشان می‌دهد با افزایش میزان سرباره، ضریب فشار فعال در دیوار می‌خکوبی شده کاهش خواهد یافت و الگوی توزیع نیروی مسلح کننده‌ها متفاوت خواهد شد.