سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس اکبرپورنیک قلب رشتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
افشین میره کی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده:

در دیوارهای برشی فولادی نیمه نگهداری شده در لبه ها، ورق دیوار به ستون های اصلی و باربر قاب متصل نمی شود و در عوض به ستون های فرعی که در باربری قائم نقشی ایفا نمی کنند و صرفاً برای ایجاد میدان کششی در ورق استفاده می شوند وصل می شود. یکی از مشکلات این سیستم همانند نوع سنتی آن کمانش می باشد که در اثر میدان کششی ایجاد شده در ورق رخ می دهد. این مقاله به بررسی اثر سخت کننده ها بر رفتار دیوار برشی فولادی نیمه نگهداری شده در لبه ها و تعیین میزان بهینه سخت کنندهها در حالت افقی در رفتار این نوع سیستم جهت داشتن سختی، مقاومت نهائی و جذب انرژی مناسب سیستم می باشد. با انجام مدل سازی عددی در محیط نرم افزار ANSYS و باانجام تحلیل آنالیز استاتیکی غیرخطی مدلها مشاهده می شود با افزایش لاغری ورق فولادی تأثیر سخت کننده بر سختی، مقاومت نهائی و جذب انرژی سیستم بهتر خواهد بود، که استفاده از جفت سخت کننده افقی بهینه ترین نتیجه را برای تقویت دیوارهای برشی فولادی نیمه نگهداری شده درلبه ها دارد