سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید توکلیان بنا – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تعیین ضریب زلزله از مسائل بسیار مهم در محاسبه اثر زلزله بصورت شبه استاتیک روی پلها بشمار می رود میزان این ضریب بطورمعمول تابعی از میزان سختی پایه می باشد معمولا در محاسبات سازه ای پایه پل بصورت گیردار فرض شده و میزان سختی آن برابر k=3EI/L3 در نظر گرفته می شود این مقدار بسته به میزان دوران پایه و نوع سیستم پی آن در بعضی مواقع قابل تغییر است دراین مقاله با فرض سیستمهای مختلف پی و پایه اعم از پی منفرد و عمیق گروه شمع میزان سختی واقعی پایه با استفادها ز روش اجزا محدود محاسبه شده و اثر تغییر سختی بر میزان پریود T و ضریب زلزله C در روابط پیشنهادی آیین نامه های مختلف نشان داده شده است. نتایج بطور کلی بیانگر آنست که با افزایش ابعاد پی و پایه و ظرفیت باربری بستر و بلندتر شدن طول شمع مقدار سختی بدست آمده از حل عددی به مقدار محاسبه شده تئوریک نزدیک شده و در نتیجه نسبت () به سمت عدد یک میل می کند.