سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید محمدی – استادیار پژوهشکده سازه،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل
پویا مدنی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی زلزله،دانشگاه غیرانتفاعی صدرا

چکیده:

هم اکنون در ایین نامه ها برای بدست اوردن برش پایه از طیف خطی استفاده می شود درصورتی که سازه ها در هنگام وقوع زلزله دچار ترک خوردگی و خرابی می شوند که نشان دهنده ورودسازه به ناحیه پلاستیک است اما در ایین نامه ها اینامر در طیف لحاظ نشده و کمتر موردتوجه قرا رگرفته است که بعضا رفتار غیرخطی سازه موجب تفاوتهای عمده در برش پایه می شود.رفتار حقیقی سازه بطور کامل به صورت الاستوپلاستیک کامل نیست و سازه دارای مقداری سختی پس از جاری شدن است باید توجه کرد که سختی بعد از جاری شدن در سازه های مختلف متفاوت است عواملی که در سختی پس از جاری شدن موثر است نسبت به نوع سازه متفاوت است.