سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عسکر جانعلی زاده چوب بستی – استادیار دانشگاه فنی نوشیروانی بابل
حسین پیچکا – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

تکنیک مقاوم سازی بستر با ستونهای سنگی پوشیده در ژئوسنتتیک ابتدا برای فونداسیون خاکریز جاده ها در آلمان سوئد و هلند از ۱۰ سال پیش بکار برده شد. توزیع بار سربار به سختی نسبی ستون سنگی و خاک اطراف بستگی دارد درستونهای سنگی پوشیده یکی از اثرات اجرای ستون و تراکم مصالح سنگی ایجاد پیش کرنش در پوشش است در این پژوهش با استفاده ازنرم افزار Plaxis یک آنالیز عددی برروی بستر رسی نرم مقاوم سازی شده با ستون سنگی با پوشش ژئوسنتتیک انجام شد و در آن تورم ایجاد شده در ستون در هنگام نصب در مدلسازی اعمال شد نتایج آنالیز حاضر نشان داد که افزایش سختی ستون سنگی پوشش دار تنها به واسطه فشار محصور کننده ایجاد شده در بعد از بارگذاری حاصلنمی شود بلکه تورم ایجاد شده هنگام نصب نیز موجب افزایش سختی ستون و بهبود عملکرد آن میشود.