سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
محسن شریفی شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
وحید روشن سروستانی – دکترای گیاهان دارویی
عبدالرسول ذاکرین – دکتری باغبانی

چکیده:

طی آزمایشی که در سالهای ۸۹-۸۸ انجا م گرفت واکنش گیاه مرزه به کاربرد سالیسیلیک اسید بصورت محلول پاشی در غلظت های ۶۰۰-۴۰۰-۲۰۰-۰ ppm برروی قسمتهای هوایی گیاه مرزه مورد ارزیابی قرارگرفت مرزبه با نام علمی Satureja hortensis L. متعلق به خانواده Labiatae گیاهی علفی و یکساله است که به عنوان یکی از مطبوع ترین ادویه ها وسبزی های خوراکی استفاده می شود سالیسیلیک اسید ارتفاع گیاه وزن تر وزن خشک ارتفاع شاخه جانبی طول شاخه جانبی و میزان اسانس را افزایش داد د رمرحله تمام گل اندام های هوایی گیاه پس از خشک کردن در دمای محیط سایه به روش تقطیر با آب Hydro-distillation و با بکارگیری دستگاه کلونجر Clevenger اسانس گیری شد درصد اسانس در تیمار ppm200 سالیسیلیک اسید ۳/۷۳۱% بدست آمد که نسبت به سایر تیمارها افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد