سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساجده سعیدفر – کارشناسی ارشد علوم باغبانی ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی اکبر نظامدوست – کارشناسی ارشد علوم باغبانی ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عبدالکریم کاشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجتبی دلشاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی واکنش گیاه خیار و بامیه در کشت توام و اثر زما نهای مختلف کاشت روی آنها، آزمایشاتی به مدت یک سال زراعی در سال ۱۳۸۷ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت . سه زمان مختلف کاشت شامل، کاشت بامیه ۲۰ روز قبل از کشت خیار، کاشت بامیه و خیار بطور همزمان ،کشت بامیه ۲۰ روز بعد از کشت می باشد. نتایج به دست آمده نشان دادکه با محاسبه (LER) یا نسبت برابری زمین که معیاری برای بررسی سودمندی کشت توام می باشد این نسبت در مورد تاریخ های مختلف کاشت بیشتر از ۱ میباشد که بیشترین مقدار برای تاریخ کاشت بامیه ۲۰ روز بعداز کاشت خیار (۱/۴۲) بود.