سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا بهبهانی – محقق صنایع غذایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خ وزستان
غلامعباس مشرف قهفرخی –
علی دهقانی –

چکیده:

تاریخ و زمان برداشت خربزه تاثیر عمده ای برکیفیت میوه دارد لذا دراین طرح با تعیین بهترین تاریخ برداشت برای افزایش ماندگاری همراه با حفظ خصوصیات کیفی جمیعت خربزه شادگانی مورد بررسی قرارگرفت برداشت در ساعات اولیه دردو مرحله صورت گرفت سپس تیمارهای بسته بندی در ۲ سطح اعمال گردید و به مدت ۸ روز درانبار با شرایط معمول دمای ۵±۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شد نمونه ها ۲ روز درمیان از لحاظ خصوصیات کمی کیفیت و میکروبی مورد ارزیابی ونتایج بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت براساس نتایج حاصله در شرایط انبار معمول دمای ۵±۲۵ درجه سانتی گراد خربزه شادگانی برداشت شده در مرحله اول بسته بندی شده درکارتن با لایه جداکننده و نگهداری به مدت ۴ روز با توجه به بافت نرم این نوع خربزه قابل توصیه می باشد ودراین شرایط بهبود خصوصیات کیفی بسیار سریع صورت میگیرد.