سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
داوود ثمری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
حسین جعفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی میوه زیتون ارقام مانزانیلا و میشن درشهرستان طارم زنجان طی تابستان ۸۹ انجام شد آزمایش براساس اسپیلت پلات درزمان برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد درماه های شهریور ومهر از درختان انتخاب شده در مراحل مختلف نمونه تهیه شد و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه ازجمله طول قطر سفتی وزن میوه مواد جامد محلول و درصد روغن آنها ارزیابی شد تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که طول قطر میزان روغن و وزنمیوه افزایش یافت ولی سفتی میوه کاهش نشان داد درنهایت ۱۵ تا ۲۵ شهریور مناسب ترین زمان برای برداشت کنسروی میوه زیتون ارقام مانزانیلا و میشن مشخص شد.