سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر کشته گر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

با توجه به کاربرد روز افزون بتن و سازه های بتنی و همچنین گسترش استفاده از افزودنیها در بتن، انجام تحقیقات بر روی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق اثر زمان اختلاط پودر میکروسیلیس در رفتار بتن مورد بررسیقرار گرفته است. بدین منظور تعدادی آزمونه بتنی حاوی میکروسیلیس با زمانهای اختلاط متفاوت ساخته شدند. آزمونه ها مکعبی و به ضلع ۱۵ سانتیمتر بوده اند و زمان اختلاط پودر میکروسیلیس در آنها بین ۵ تا ۲۰ دقیقه متغیر بوده است. در نهایت نتایج مقاومت فشاری بر حسب زمان اختلاط و در سنین مختلف ترسیم و گزارش گردیده است.