سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی زهرائی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمد ابراهیم بنی حبیب – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهرا

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر زمان آبگیری از رودخانه هرزورز بر بهینه سازی سد خارج از محور هرزورز بررسی شده است. آبگیری از رودخانه هرزورز بصورت تصادفی در ماههای پر آب سال صورت می گیرد. حجم سالانه آبگیری از رودخانه ثابت در نظر گرفته شده و بر مبنای این حجم سه سناریو آبگیری تعریف شده است. ۱- آبگیری در اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد ۲- آبگیری در اسفند، فروردین، اردیبهشت ۳- آبگیری در فروردین، اردیبهشت، خرداد. برای هر کدام از سناریوهای آبگیری از رودخانه، با استفاده از روش برنامه ریزی پویا، خروجی بهینه از سد در طول افق برنامه ریزی مشخص شد. نتایج نشان می دهد سناریو یک تامین و اعتماد زمانی سیستم را در مقایسه با دو سناریو دیگر افزایش می دهد.