سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شبنم ششمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
آزاده بابایی موارم کلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حمیدرضا آقا بزرگ – پژوهشگاه صنعت نفت
راضیه بنکداری سخی – وزارت آموزش و پروش منطقه ۱۲ تهران

چکیده:

در این کار تحقیقاتی سنتز درشت ساختار کروی تیتانیوم سی سیلیکالات -۱ ts-1 با استفاده از قالب گیر آلی تترا پروپیل آمونیوم هیدرو کسید TPAOH و رزین تبادل آنیون با پایه پلی استایرن به عنوان درشت قالب گیر گزارش شده است. سنتز بر اساس خود پیوندی SELF-BONDED بین رزین تبادل آنیون و محلول سنتز انجام شده است. این سنتز به ترتیب شامل ۴ مرحله که به ترکیب آبکافت بلوری شدن جداسازی و کلسینه کردن است. از میان پارامترهای زمان، دما، PH، نوین رزین و بررسی رشد بلور در محیط سنتز در این مقاله تنها زمان آبکافت و زمان کلسینه کردن ارایه شده است. نمونه های به دست آمده به وسیله روش های پراش پرتو XRD X طیف سنجی IR شناسایی شد.