سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه غلامیان آزاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، وا
عباسعلی قزل سوفلو – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشه

چکیده:

سد خاکی بش قارداش بر روی رودخانه فیروزه به منظور ذخیره و نگهداری آب رودخانه برای تأمین آب کشاورزی منطقه، و پارک تفریحی بش قارداش، در استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد احداث میگردد. در طراحی سد از تحلیل دینامیکی استفاده شده است، که عمدتا براساس تحلیل تنش و تحلیل تغییر مکان استوار میباشد و به کمک روشهای اجزاء محدود و در دو مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اولپاسخ دینامیکی سد به تاریخچه زمانی شتابهای افقی و قائم وارده به پی سد تعیین گردیده است. در مرحله بعدی تغییر مکانهای سطوح لغزش مختلف در بدنه سد با در نظر گرفتن توزیع شتاب متوسط در توده خاک داخل هر یک از سطوح و پارامترهای مقاومت برشیدینامیکی مصالح محاسبه شده و در نهایت با توجه به پاسخ دینامیکی و تغییر مکانهای دائمی بدنه سد، ارزیابی نهایی از طرح بدنه سد و شیب شیروانیها انجام گرفته است