سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین مهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استاد قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی – دانشکده مکان

چکیده:

در مراحل مختلف طراحی شناور ها نیاز به دانستن شرایط عملکرد سیستم رانش وجود دارد . یکی از رایج ترین روش های ایجاد تراست در شناور های مختلف ، شامل شناورهای نفت کش بسیار بزرگ تا شناور های کوچک تندرو استفاده از پروانه است . برای بررسی اندازه تراست و گشتاور تولیدی پروانه ها از ضرایب بدون بعد تراست و گشتاور استفاده می شود . معمولا این ضرایب برای حالت هایی بدست می آیند که جریان بدون زاویه وارد دیسک پروانه می شود و از عواملی مانند موج ، بدنه و … صرف نظر می شود . اما در کارکرد های عملی پروانه مشاهده می شود که هیچ گاه چنین وضعیتی وجود ندارد . از این رو ضرایب تراست و گشتاور بدست آمده دقیق نخواهند بود و نیاز به اصلاح برای آن ها تحت اثر عوامل مختلف وجود دارد . در این تحقیق با استفاده از اطلاعات موجود ، اثر زاویه جریان ورودی به پروانه بر عملکرد پروانه بررسی شده است .