سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالله تبرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آ
سعید ابریشمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشهد، ایران

چکیده:

امروزه توسعه ابعاد شهری بخصوص در شهرهای بزرگ دغدغه اکثر مهندسان شهرساز، معمار وعمران می باشد. ساخت و سازهای بی رویه در اطراف مناطق شهری از یکطرف و وجود ساختمانهای قدیمی در بافت اصلی مناطق شهری از طرف دیگر به این مشکلات افزوده است. یکی ازاینمشکلات که در اکثر مناطق شهری و با افزایش جمعیت ، تعداد طبقات ساختمان و نبود فضایپارکینگ در ساختمان ها دیده می شود گودبرداری در مناطق شهری می باشد. متاسفانه نبودآیین نامه مدون و نبود نظارت کافی بر گودبرداری ها در مناطق شهری همه ساله موجب خرابی وکشته شدن هزاران نفر در ایران شده است که هر ساله بر تعداد مجروحان و کشته شدگان ناشیاز اجرای ناصحیح گودبرداری ها شده است. مشهد بعنوان پایتخت معنوی ایران هر روزه شاهدساخت و سازهای زیاد و حجیم و در نتیجه افزایش تعداد گودبرداری ها می باشد. یکی از روشهای گودبرداری که در سال های اخیر مورد توجه اکثر مهندسان ژئوتکنیک قرار گرفته است روشدوخت به پشت می باشد.این روش یکی از بهترین روش ها برای پایدارسازی گودبرداری ها درمناطق شهری می باشد. متأسفانه در سال های اخیر مدل سازی سه بعدی از این روش انجام نشدهاست که با پیشرفت نرم افزار امکان این امر انجام گردیده است. در این مقاله ابتدا مدل سازی سه بعدی سیستم سازه نگهبان برج مالی مشهد توسط نرم افزار PLAXIS 3D Foundation VIP انجام شده است و سپس به بررسی پارامترهای مکانیکی خاک بر روی نشست و تغییر شکل افقی سازه نگهبان انجام شده است و در انتها نیز به پیشنهاداتی إرائه شده است.